Categories: bez kategorii, REO Tags:

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Kościół p/w Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży

Rekolekcje Ewangelizacyjnej Odnowy

Dla Kogo?
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy są propozycją dla Ciebie jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem
  • wydaje Ci się, że Boga nie znasz lub znasz Go za mało
  • straciłeś sens swojego życia lub w życiu pogubiłeś się.
    Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha i do pogłębionej decyzji oddania się
    Jezusowi jako Panu.
    Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby,

które ukończyły 17 lat.

Jak wyglądają te rekolekcje?

Całość rekolekcji stanowi zamknięty cykl 9 spotkań w kolejnych
tygodniach. Uczestnictwo w rekolekcjach zakłada udział we
wszystkich spotkaniach.
W trakcie każdego spotkania jest czas na wspólną modlitwę,
katechezę i pracę w małych grupach. Spotkanie trwa ok. 2 godz.
W czasie rekolekcji głosimy Boga, który kocha, Jezusa Chrystusa,
który umarł i zmartwychwstał dla każdego człowieka, i Ducha
Świętego, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia
zgodnie z wolą Bożą.


Organizatorzy
Rekolekcje w naszej parafii organizuje wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Siloe” . Osobą
prowadzącą rekolekcje jest Bernadetta z Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence.

Opiekunem rekolekcji jest ks. Andrzej z parafii św. Aleksandra.

Miejsce rekolekcji

Kościół p/w Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, sala Jana Pawła II (przy dolnym kościele).

Rozpoczęcie
Pierwsze spotkanie rekolekcyjne – w środę 31 stycznia o godz. 17.30. Kolejne spotkania –

również w środy o godz. 17.30. Zakończenie rekolekcji w dniu 20 marca br.

Możliwości zapisu
Zapisy na rekolekcje będą na pierwszym spotkaniu.