Categories: bez kategorii, REO Tags:

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy przy parafii św. Tomasza Apostoła

Serdecznie zapraszamy każdego, kto chciałby pogłębić bądź odnowić swoją relację z Panem Jezusem, otwartego na działanie Ducha Świętego, poszukującego przyjaznej wspólnoty, w której będzie mógł wzrastać duchowo. Przyjdź!