Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem charyzmatycznym.

Łączy nas szczególna więź z Duchem Świętym. Przyjmujemy Jego dary i poddajemy się Jego prowadzeniu w całym życiu.

Łaska Odnowy wiąże się z doświadczeniem osobistej miłości Boga do każdego z nas, w wyniku którego uznajemy Jezusa Chrystusa za swojego jedynego Zbawiciela i Pana. Dzięki temu przeżywamy nowe wylanie Ducha Świętego (chrzest w Duchu Świętym), które uaktywnia dary złożone w nas w sakramencie Chrztu świętego. Dary te, również charyzmatyczne, pozwalają nam służyć we wspólnocie i całym Kościele zgodnie z Bożą wolą.

Osoby, które doświadczyły łaski Odnowy, łączą się w grupy modlitewne i wspólnoty – a naszym głównym celem jest głoszenie Bożej miłości i dzielenie się z innymi łaską chrztu w Duchu Świętym.

Członkowie wspólnot Odnowy Archidiecezji Warszawskiej wzrastają w coraz bliższej więzi z Chrystusem i Duchem Świętym (a przez Chrystusa w Duchu Świętym z Bogiem Ojcem) poprzez formację prowadzoną w grupach oraz w Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence.