Krajowy Zespół Koordynatorów

Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK) reprezentuje grupy Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Nie jest to jednostka organizacyjna sprawująca władzę w Odnowie, lecz ma charakter służebny i doradczy. Jest znakiem jednosci polskich wspólnot.

Celem Krajowego Zespołu Koordynatorów jest inicjowanie wspólnych działań grup i dzieł Odnowy w Duchu Świętym oraz troska o realizację celów Odnowy w Duchu Świętym takich jak:

  • tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń;
  • organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, rekolekcji;
  • wspieranie inicjatyw lokalnych grup i dzieł Odnowy w Duchu Świętym;
  • zachęcanie do podejmowania posługi charyzmatycznej i udział w rozeznawaniu autentyczności darów głównie epifanijnych;
  • wspieranie Delegata KEP w realizowaniu zadań wyznaczonych mu przez Konferencję Episkopatu Polski, a także konsultowanie z Delegatem KEP planowanych przez siebie inicjatyw;
  • inicjowanie, koordynowanie kontaktów ekumenicznych grup Odnowy w Duchu świętym,

W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji: prezbiter delegowany przez swojego biskupa oraz osoba świecka wybierana przez odpowiedzialnych grup Odnowy. Na czele Zespołu stoi przewodniczący, a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada.

Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym jest bp Andrzej Przybylski.

Przewodniczącym KZK jest ks. Artur Potrapeluk.

Wiceprzewodniczącym KZK jest Jerzy Malisiewicz.