Categories: CFWieczernik, REO Tags: ,

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla Ciebie, jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem,
  • wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało,
  • straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym.

Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Przydatne informacje

  • Czas trwania: 7 dni
  • Godzina rozpoczęcia: 18:00
  • Godzina zakończenia: 12:00
  • Ograniczenia wiekowe: min. 17 lat
  • Wymagane przeżycie innych rekolekcji: nie