UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ

Centrum Formacji "Wieczernik" ul. Ks. Henryka Słojewskiego 19, Magdalenka

SKUPIENIE REKOLEKCYJNE O FORMACJI DUCHOWEJ

Centrum Formacji "Wieczernik" ul. Ks. Henryka Słojewskiego 19, Magdalenka

W czasie skupienia rekolekcyjnego będziesz mógł znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak się modlić? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? Co robić kiedy masz poczucie nieobecności Pana Boga w swoim życiu? Jak być czujnym w życiu duchowym – pułapki na drodze wiary, Jak wzrastać duchowo czyli od pychy do pokory. Serdecznie zapraszamy