Cz. 4. Ks. kard. Nycz o dzisiejszych formach pobożności

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem na temat współczesnych form pobożności, udzielonym przez ks. kardynała Kazimierza Nycza.

Część 4. Jakie rodzaje nabożeństw, pielgrzymek, to zdrowa pobożność?

About admin