Categories: bez kategorii Tags:

Raport z miasta Lublina – film

RAPORT Z MIASTA LUBLINA – FILM – YouTube

Fragmenty słowa wprowadzającego do filmu „Raport z miasta Lublina” wypowiedziane przez Pana Marka Nowickiego dnia 11 marca 2023 w Magdalence.

Zdjęcia do tego filmu nakręciliśmy 10 lat temu. Film zaczyna się narracją Garego Seromika, Amerykanina polskiego pochodzenia, który przyjechał do Polski w październiku 1976 roku z Johnym Keatingiem. W filmie występuje także Stasia Kurzeja, kluczowa osoba dla wymiaru charyzmatycznego w Ruchu Światło – Życie. Muzyk, który występuje w tym filmie, Michał Kulenty, już nie żyje. Andrzej Wiśniewski z Łodzi występujący w tym filmie, dzisiaj tutaj nie mógłby stanąć z nami, by dać świadectwo swoich wspomnień, ponieważ jest chory. John Keating – autor „wydarzenia lubelskiego” też nie mógłby stanąć przed nami, ponieważ kilka lat temu przeżył udar. To pokazuje jak bardzo jesteśmy tutaj wszyscy na chwilę, a jednocześnie ciągle nowe działanie Ducha Świętego nieustannie trwa. Ten film pokazuje, że dar Odnowy jest takim kapiącym deszczem, a wydarzenie z Lublina to jedna z kropli tego deszczu, która spadła w październiku 1976 roku na polską ziemię – kropla Ducha Świętego. Ta kropla w Lublinie nie była pierwszą. Odnowy w Duchu Świętym nikt nie organizował, nikt nie wymyślił, to wszystko jest dziełem Ducha Świętego. Przejdźmy do wydarzeń, które poprzedziły eksplozję Ducha Świętego w Lublinie. Jest druga połowa lat 60-tych – zaczyna się Odnowa w Duchu Świętym w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze listy z Polski pisane do „amerykańskich charyzmatyków”, pochodzą z 1974 r. Ksiądz Blachnicki pisze do Odnowy w Duchu Świętym w Stanach Zjednoczonych. Poruszony tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych ogłasza rok 1975 rokiem Odnowy w Duchu Świętym, żeby wszyscy członkowie Oaz modlili się o wylanie Ducha Świętego i wszyscy wtedy – to kilkanaście tysięcy ludzi – odmawia nowennę do Ducha Świętego w czasie rekolekcji wakacyjnych. Młodzież ze szkół licealnych przeżywa wylanie Ducha Świętego. O tym opowiada film “Murzasichle”. Ale tych kropli było więcej. W tym samym 1975 roku wyjeżdża na Kongres Mariologiczny do Rzymu ksiądz Marian Piątkowski zaangażowany w ruch Maryjny i Mariologiczny. Tam zetknął się z ludźmi, którzy przyjechali na kongres Odnowy w Duchu Świętym. Ludzie z tych dwóch kongresów Mariologicznego i charyzmatycznego spotkali się razem w Bazylice św. Piotra. Bazylika wrzała od modlitwy charyzmatycznej. Owocem tego czasu jest między innymi doświadczenie księdza Mariana Piątkowskiego. Bardzo poważny ksiądz profesor, wykładowca seminarium duchownego w Poznaniu, prosi o modlitwę o chrzest w Duchu Świętym. W Rzymie przeżył Seminarium Życia w Duchu Świętym. Po „rzymskim przeżyciu” przyjeżdża do kraju i jedzie na oazy wakacyjne. Opowiada co przeżył w Rzymie, a ci młodzi ludzie z oaz zaczęli się modlić tak, jak tamci w Bazylice św. Piotra. Kolejna kropla, to Tydzień Eklezjologiczny – Katolicki Uniwersytet Lubelski to organizuje. Przyjeżdżają studenci z całej Polski. Tydzień Eklezjologiczny w 1975 roku był poświęcony właśnie Odnowie w Duchu Świętym, a zadecydował o tym ksiądz profesor Nagy – późniejszy kardynał. Na pytanie: Dlaczego ten Tydzień określił jako Tydzień Odnowy w Duchu Świętym, odpowiada: Znałem ojca Alberta de Monleon, dominikanina i jego chciałem zaprosić. Nie myślałem o żadnej Odnowie w Duchu Świętym”. Ojciec Albert de Monleon przyjeżdżając do Polski, najpierw się zatrzymał we Wrocławiu, potem w Poznaniu, potem w Warszawie, a wreszcie przyjechał do Lublina na Tydzień Eklezjologiczny. We wszystkich miejscach w których się zatrzymał, modlił o wylanie Ducha Świętego, a ludzie bez żadnego seminarium, bez przygotowania przeżywali napełnienie Duchem Świętym. Wtedy przeżył wylanie Ducha Świętego nieżyjący już ojciec Joachim Badeni – dominikanin z późniejszej „Beczki” Krakowskiej. We Wrocławiu powstaje pierwsza grupa modlitewna, potem w Poznaniu. Powstaje grupa modlitewna w Warszawie u Sióstr Sacre Coeur. To wtedy przeżyły chrzest w Duchu Świętym siostry Szweycer: Nina i Maria Szweycer (ta druga, to siostra zakonna). W tym samym roku ksiądz Bronisław Dembowski, późniejszy biskup, przebywa w Stanach Zjednoczonych. Tam styka się z Odnową w Duchu Świętym w Chicago. W 1976 roku przechodzi Seminarium Życia w Duchu Świętym, przeżywa chrzest Duchu Świętym. Wraca do Polski i zakłada grupę modlitewną w Warszawie na Piwnej – grupę “Maranatha”. Pierwsze spotkanie modlitewne w Grupie Maranatha odbywa się tydzień po tym wydarzeniu, które jest opisane w tym filmie. Odnowa w Duchu Świętym nie jest organizacją. Jest ruchem, jest doświadczeniem danym całemu Kościołowi, danym na trudne czasy. Odnowa nie jest przeżytkiem. My się starzejemy, ale Bóg jest młody i Odnowa w Duchu Świętym jest młoda, Kościół jest młody. Kościół cały czas się reformuje. Odnowa w Duchu Świętym jest dana Kościołowi, żeby Kościół się oczyścił, odnowił. Musimy Odnowę nieść poza nasze grupy, poza nasze parafie, wychodzić do ludzi, którzy nie przychodzą już do parafii. Po prostu trzeba mówić: Bóg jest blisko…