Prowadzeni przez Ducha Świętego. Czerwiec upłynął nam w atmosferze otwarcia na Ducha Świętego, poszukiwania dróg współpracy z Nim w naszym życiu osobistym oraz wspólnotowym. Odbyło się wiele spotkań, wspólnych modlitw i rekolekcji, które pomagały nam otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Ciągle musimy się uczyć, jak współpracować z działaniem Ducha Świętego w naszym sercu, w rodzinie, we wspólnocie oraz w życiu społecznym.
Cieszy nas fakt pojawienia się kolejnego dokumentu na temat kryteriów eklezjalności wspólnot i ruchów katolickich. Poza wypowiedziami Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka oraz różnych kongregacji watykańskich, mamy dokument opracowany w Polsce przez Komisję Nauki Wiary KEP. Oby dopomógł on lepiej przygotować się duchownym do pracy z ruchami i wspólnotami, natomiast świeckim w lepszej współpracy z duchownymi.
Czas wakacji to czas intensywnej pracy formacyjnej. Niekiedy dokonuje się ona w trakcie wypoczynku, a czasami podczas rekolekcji i na skupieniu. Potrzebujemy nowych sił i inspiracji, aby współpracować z działaniem Ducha Świętego w złożonym świecie i w naszym życiu.  Ojciec św. Franciszek

 

Serwis ORRK nr 146