Pomagamy Ukrainie. 24 lutego br. Rosja zaatakowała Ukrainę i rozpętała wojnę, siejąc śmierć i zniszczenie. Już ponad trzy miliony ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, uciekając przed rosyjskimi atakami do Polski i innych krajów.
Od samego początku członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich bardzo aktywnie włączyli się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Spośród różnych form i działań pomocowych należałoby wymienić:
– otwarcie swoich domów dla osób z Ukrainy,
– przyjmowanie większych grup uchodźców w ośrodkach prowadzonych przez ruchy i w domach rekolekcyjnych,
– bardzo aktywny udział członków ruchów w wolontariat posługujący uchodźcom, polegający m.in. na organizowaniu oddolnej pomocy uchodźcom w miejscach ich pobytu,
– aktywne włączenie się przedsiębiorców oraz innych członków ruchów w zatrudnianie Ukraińców, by zapewnić im pracę tu na miejscu,
– przyjmowanie uczniów z Ukrainy do szkół prowadzonych przez ruchy,
– organizowanie zbiórek artykułów potrzebnych w Ukrainie, takich jak żywność, ubrania, lekarstwa, i sprzęt pozwalający przeżyć w trudnych warunkach oraz ich transport na miejsce,
– organizowanie zbiórek pieniędzy dla uchodźców w parafiach, instytucjach świeckich, w gronie znajomych, jak i w samych ruchach i stowarzyszeniach,
– trwanie na intensywnej modlitwie o pokój w Ukrainie i Europie, czasami podejmując post i inne wyrzeczenia,
– niektórzy poza podaniem jedzenia oraz zapewnieniem dachu nad głową, organizują pomoc duchową, by mimo trudnych warunków, pogłębiać rozwój duchowy i religijny,
– niektóre ruchy przygotowują materiały formacyjne w języku ukraińskim.
Bardzo nas cieszy tak aktywne i skuteczne włączenie się w pomoc Ukrainie przez członków ruchów. Oby starczyło nam sił, bo ten kryzys może długo trwać.

Serwis ORRK nr 143