Zapraszamy na modlitwę ekumeniczną o pokój. Prośmy wspólnie, w jedności o pokój na Ukrainie, o pokój na świecie. Zapraszamy wszystkich. Świątynia Opatrzności Bożej, niedziela 06.03.2022 godz. 17:00