Synod szansą odnowy Kościoła.     Zaangażowanie ruchów w życie synodalne rośnie. Ruchy wspierają zarówno synodalne spotkania w parafiach i diecezjach, jak i wśród swoich członków. Uczymy się synodalności, pogłębiamy postawy synodalne, które ułatwiają rozeznanie ku czemu Duch Święty nas prowadzi. 15 sierpnia br. kończy się okres synodu na poziomie Kościoła lokalnego, a zaczyna na poziomie kontynentalnym. Członkowie ruchów coraz bardziej się przekonują że synodalność powinna być normalnym stylem pracy i działalności Kościoła – oby tak się stało. Rozpoczynamy więc Nowy Rok pełni nadziei na nowe jutro.

Synod Biskupów

Wypowiedzi członków ruchów na temat przyszłości Kościoła podczas Synodalnego Spotkania ORRK w listopadzie 2021 roku

1. Irena i Jerzy Grzybowscy, Spotkania Małżeńskie
Przed trzema laty podczas zjazdu animatorów Spotkań Małżeńskich podkreślaliśmy znaną teorię, że w każdym charyzmacie istnieją elementy niezmienne, konstytutywne oraz takie, które mogą ulegać zmianie pod wpływem zmieniających się warunków społecznych. Minął rok i okazało się, że tę teorię musimy wypełnić konkretnymi treściami. Kiedy działanie w sposób dotychczasowy – sprawdzone, owocne – zostało z dnia na dzień przerwane lockdownem, trzeba było szukać nowych sposobów głoszenia Dobrej Nowiny. Potrzebne było rozeznawanie, do czego wzywa i prowadzi nas Duch Święty, jakie metody naszego funkcjonowania można zmienić i w jaki sposób odróżnić elementy zmienne od konstytutywnych, by nie utracić wypracowanych metod działania, ale odświeżyć je i spojrzeć na Królestwo Boże w sposób nowy. Potrzebne było – i jest nadal – przezwyciężanie schematów myślowych, zobaczenie, że obok utartych dróg konieczne jest szukanie nowych w dzisiejszej rzeczywistości.

więcej:

Serwis ORRK nr 140