Trwają prace synodalne na poziomie lokalnym. Dużą radość sprawił nam fakt, że po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, mogliśmy się spotkać. Nasze listopadowe spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów zostało przekształcone w Synodalne Spotkanie Konsultacyjne. W tym numerze prezentujemy konferencję O. Adama Schulza SJ wygłoszoną podczas tego spotkania, natomiast świadectwa uczestników, którzy byli poproszeni o prezentację tego, co Duch Święty mówi na temat przyszłości ich ruchów, Kościoła, zostaną zaprezentowane w styczniowym numerze Serwisu.
Warto wspomnieć, że w listopadzie odbyło się też, po dwuletniej przerwie, spotkanie Księży Odpowiedzialnych w diecezjach za Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie, Asystentów Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Spotkanie prowadził ks. bp Adam Wodarczyk, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Poza omówieniem kondycji ruchów w poszczególnych diecezjach dwa tematy były dominujące: „Inspiracje, jakie płyną z wizyty ad limina dla działalności ruchów” oraz zaangażowanie członków ruchów w Synod Biskupów.

Serwis ORRK nr 139