17 października br. rozpoczyna się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów we wszystkich diecezjach na całym świecie. Po dokładnym przestudiowaniu obu materiałów wydanych przez Watykan: „Dokument Przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja oraz „Vademecum Synodu o synodalności”, które są dostępne po polsku na stronach Episkopatu Polski, trzeba stwierdzić, że ruchy od lat żyją synodalnością Kościoła, nie nazywając tej drogi synodalnością, ale realizując swoje powołanie.
Bo oto „podążamy razem” po to, aby głosić Ewangelię słowem i czynem. Wsłuchując się w prowadzenie Ducha Świętego, rozeznając Jego prowadzenie. Żyjąc Słowem Bożym, uczestniczymy w Eucharystii, modląc się prowadzimy dialog z ludźmi poszukującymi. Dbamy o promocję świeckich w Kościele, podejmujemy różne formy apostolstwa, które wynikają z powołania człowieka świeckiego. Aktywnie uczestniczymy w życiu Kościoła podejmując współodpowiedzialność za Jego rozwój, itd.
Zachęcamy, aby wesprzeć proces synodalny w parafiach oraz w diecezji organizując synodalne spotkania konsultacyjne, lub zapraszając innych na takie spotkanie organizowane w ramach działalności ruchu.

Serwis ORRK nr 136