Uzdrowienie wspomnień, rekolekcje o rozeznawaniu. Osoby, będące uczestnikami grup Odnowy Federacji Wieczernik, powinny być zgłaszane przez głównych odpowiedzialnych lub odpowiedzialnych za formację w swoich grupach. Osoby z innych grup i ruchów, albo niezrzeszone, zgłaszają się indywidualnie, wypełniając dodatkowo pole formularza dotyczące swojej sytuacji oraz motywacji. Na rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje (każde, nie tylko prowadzone przez CF Wieczernik) odbyły przynajmniej rok wcześniej (nie dotyczy to oczywiście zgłoszeń na REO).

więcej na stronie
https://cfwieczernik.odnowa.org/zasady-zgloszen

więcej informacji
https://cfwieczernik.odnowa.org/terminy/rekolekcje-i-kursy

Weekendy Formacyjne