„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28.)
Czy stawiasz sobie i Bogu trudne pytania? Czy poszukujesz miłości i wewnętrznego pokoju? Czy potrzebujesz przebaczenia… sobie lub innemu człowiekowi?
Czy odczuwasz pragnienie, niedosyt…?
Jeśli na choć jedno z tych pytań odpowiadasz TAK, to te rekolekcje są prawdopodobnie dla Ciebie.
* Przez 10 tygodni od 11 października 2021r.
* W każdy poniedziałek o 19:30
* W kościele św. Jana Kantego
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
to osobiste doświadczenie
– dotknięcia przez Boga, który jest blisko Ciebie i Cię kocha oraz
– mocy Ducha Świętego, którego On posłał do Ciebie
Zapraszamy
Wspólnota „Pokrzepienie”