Nowy rok szkolny zaczynamy pod patronatem sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Będziemy uczestniczyć w ich beatyfikacji 12 września w Warszawie.
Kolejnym wezwaniem tego roku jest zaangażowanie członków ruchów w Synodzie Biskupów pt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, który z woli papieża ma charakter absolutnie nowatorski: ma być dwuletnim procesem przebiegającym najpierw na szczeblu lokalnym, kontynentalnym i dopiero na koniec w Rzymie.
Oby ten rok przyniósł zintensyfikowanie naszej pracy na rzecz ewangelizacji oraz otwarcia naszych ruchów i stowarzyszeń na nowych członków.
Zachęcamy do poparcia apelu abp. Skworca: „Ponieważ dla chrześcijan niedziela jest Dniem Pańskim apeluję także do świeckich przedstawicieli katolickich ruchów, stowarzyszeń i wspólnot! Zbierajcie podpisy, piszcie petycje i listy poparcia adresowane do marszałka sejmu, do posłów i senatorów, którzy was w parlamencie reprezentują, aby wspomniany projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk złożony w Sejmie ma nr. 1446) jak najszybciej procedowano, w celu uszczelnienia wszelkich luk prawnych w tejże ustawie”.
Od redakcji: pragniemy podzielić się radosną wiadomością, że O. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK obchodzi w tym miesiącu 50-lecie życia zakonnego. Z tej okazji odprawiona będzie uroczysta Msza św. 18 września o godz. 12.00 w kościele św. Szczepana w Warszawie. Polecajmy Bogu posługę O. Adama dziękując za wszelkie dobro, jakie Duch Święty przez niego dokonał dla ruchów i świeckich w Kościele w Polsce.

Serwis ORRK nr 135