Wakacje czasem spotkania z Pięknem
Czas wakacji to spotkanie z pięknem świata przyrody, dzieł stworzonych przez człowieka. To otaczające nas piękno jest w pewnym sensie odbiciem Boga Stwórcy. Potrzebujemy do naszego rozwoju duchowego otwierać się na piękno. Jak mówił Norwid: „Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”.
Cieszy fakt, że powoli znikają ograniczenia związane z pandemią, znowu możemy normalnie spotykać się i podejmować formację oraz apostolstwo w naszych wspólnot, ruchach. Oby to trwało już na stałe.

Życzymy dobrego odpoczynku wszystkim członkom ruchów, abyśmy nabrali sił do dalszej drogi, do rozwoju naszych wspólnot.

Serwis ORRK nr 133