Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) skierowane są do wszystkich, którzy pragną żyć pełnią życia, czyli z Bogiem, który jest miłością, źródłem mocy i radości.

Rekolekcje te są propozycją dla Ciebie jeśli:

– w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
– wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz Go zbyt mało
– pogubiłeś się w życiu lub straciłeś jego sens
– pragniesz zbliżyć się do Boga, poczuć Jego miłość

START: 01.03.2021
godz. 19:30
Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie

Rekolekcje dają szansę przeżycia sercem tego, co już często doskonale wiemy: Bóg bardzo mocno nas kocha, umarł za nas na krzyżu, otrzymaliśmy dar zbawienia, pragnie nas uzdrowi, chce nam da
cały „pakiet” darów i charyzmatów Ducha Świętego. Dla wielu jest to czas radości, entuzjazmu, zachwytu miłością Bożą, optymizmu.

Przychodzi nowe doświadczenie miłości Boga – Jego bliskości, Jego zatroskania o nas i tego, że interweniuje w naszych sprawach. Naturalną konsekwencją tych doświadczeń j jest podjęcie pogłębionej
decyzji o oddaniu się Jezusowi Chrystusowi, jako Panu oraz podjęcie nowego życia w Duchu Świętym.
Przyjęcie Jezusa jako Pana oznacza gotowość kroczenia za Nim, za Jego wezwaniem, zgodnie z Jego wolą, wyrażając ją w decyzji „Panie chcę i przez życie Twoimi drogami, pełniąc Twoją, a nie swoją wolę”.

więcej informacji:
https://www.wspolnota-przymierze.pl/