Świecy zaangażowanie w ruchach nadzieją Kościoła w Polsce. Pośród zmian jakie doświadczamy w Kościele coraz większą nadzieją stają się świeccy zaangażowani w ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Nie jest to tania nadzieja, ale rodząca się pośród walki duchowej i pastoralnej, pośród zgliszczy, popiołów pozornego dobra. Ilość członków ruchów w ciągu ostatniego roku nie zmniejszyła się i utrzymuje się powyżej 4 mln. Wprawdzie w okresie pandemii nie możemy rozwijać całego bogactwa apostolstwa ruchów, ale spotkania formacyjne oraz podstawowe działania apostolskie – w tym pomoc biednym, chorym, poszukującym nadziei i Boga – są podejmowane z dużym poświęceniem. Kryzys Kościoła w świecie staje się dla nas szansą na odkrywanie tego, co w Nim jest naprawdę żywe, autentyczne i święte. Pośród słabości i nędzy Kościoła coraz bardziej dostrzegamy obszary jego siły, mocy duchowej oraz świętości zarówno wśród duchownych, jak i świeckich. Kryzys staje się czasem poszukiwania autentycznych źródeł życia Kościoła i ich rozwijanie.

Serwis ORRK nr 126