Episkopat Polski przedstawił zdecydowane stanowisko wobec osób związanych z ruchem LGBT+. Niewielkie grupy osób związane z tym ruchem próbują agresywnie narzucić swoją ideologię społeczeństwu. Opracowany przez Episkopat 27-stronicowy dokument bardzo jasno przedstawia nauczanie i stanowisko Kościoła wobec ruchu LGBT+. Zachęcam do zapoznania się całym dokumentem, nie tylko z jego pracowaniem, na stronie Episkopatu.
Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym będziemy mogli swobodniej działać i podejmować inicjatywy apostolskie i ewangelizacyjne.

Serwis ORRK nr 123