Okres wakacyjny to czas intensywnych działań formacyjnych: odbywają się seminaria, rekolekcje, oazy, i inne spotkania, które pogłębiają formację członków ruchów.
W tym roku mniej jest spotkań wyjazdowych, częściej odbywają się spotkania i rekolekcje z wykorzystaniem internetu. Ale ważne jest, że praca formacyjna postępuje, gdyż żyjemy w okresie ostrej walki duchowej, walki z chrześcijaństwem, z Chrystusem oraz Kościołem. Wszystko to dokonuje się pod płaszczykiem wolności, tolerancji, szerzenia pluralizmu, demokracji, poszanowania mniejszości itp. Wierzę, że Duch Święty w tym trudnym czasie będzie nas szczególnie umacniał, inspirował, pomagał rozeznawać jakimi drogami mamy pójść, aby pozostać wiernymi Ewangelii oraz charyzmatowi ruchu, czy stowarzyszenia.
20 lipca ukazała się Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa zatytułowana: „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Mówi ona o roli parafii w Kościele oraz kierunkach jej rozwoju na przyszłość. Warto z tym dokumentem się zapoznać.

Serwis ORRK nr 122