Święty Janie Pawle II módl się za nami…
W maju mija 100 rocznica urodzin Jana Pawła II, któremu zarówno nasza Ojczyzna, jak również ruchy wiele zawdzięczają. Dziękujemy Bogu za dar naszego papieża, a zarazem pragniemy go prosić, aby wstawiał się za nami do Boga w sprawie uwolnienia nas od epidemii koronawirusa. Doświadczenie epidemii ogarnia cały świat i potrzebujemy dziś, poza naszymi ludzkimi staraniami, wielu wielkich świętych, aby się za nami wstawiali. Staramy się przestrzegać różnych ograniczeń, które proponuje władza, aby nas chronić przed epidemią, pomagamy wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, aby ją zminimalizować, jednocześnie oczekujemy, jak najszybszego zniesienia tych nakazów, które ograniczają działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich. Powtarzamy za Ojcem św. Franciszkiem: «Uważaj, abyś nie zwirtualizował Kościoła, sakramentów, ludu Bożego». Kościół, sakramenty, Boży lud są bowiem czymś konkretnym. To prawda, że w obecnym czasie musimy tak żyć, ale po to, by wyjść z tunelu, nie pozostawać tam. To jest właśnie zażyłość apostołów, nie gnostyczna, nie wirtualna, nie samolubna, ale zażyłość konkretna, w ludzie“.

Serwis ORRK nr 119