Marzenia Papieża o odnowie Kościoła. Ukazała się nowa adhortacja apostolska papieża Franciszka „Querida Amazonia” – „Umiłowana Amazonia”. Niektórzy, nawet kardynałowie i biskupi, oczekiwali, że Papież dokona rewolucji w Kościele, zniesie celibat, wyświęci kobiety itp. A tu papież zachęcił do zintensyfikowania pracy duszpasterskiej na rzecz ludzi potrzebujących posługi kapłańskiej, nie tylko w regionie Amazonii. Pogłębił rozumienie ekologii i inkulturacji oraz zachęcił do tego, aby rola kobiet w Kościele była bardziej wspierana. W Serwisie znajdziemy też wywiad z bp. P. Jareckim na temat społecznego nauczania kard. St. Wyszyńskiego – wiele z jego myśli jest ciągle aktualna.

Serwis ORRK nr 117