Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w parafii Bł Władysława z Gielniowa na warszawskim Natolinie. Rekolekcje organizuje wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Winnica Pana”. Więcej informacji na plakacie poniżej.