Nowy rok pod patronatem mocnych świętych. W Nowym Roku towarzyszyć nam będą święci patroni: św. Jan Paweł II, którego 100 rocznicę urodzin będziemy obchodzili w maju oraz Sługa Boży kard St. Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbędzie się w czerwcu br. Obyśmy umieli czerpać z ich przesłania skierowanego do nas i odczytywali je we współczesnych czasach. Temat ekologii planowaliśmy od dawna, ale tak się składa, że ostatnio wiele mówi się o ekologii, tym bardziej cieszy fakt, że w marcu organizujemy Konferencję, która dopomoże nam zrozumieć, co jest chrześcijańskim rozumiem ekologii a co jest ideologią ekologizmu. Na Nowy Rok wszystkim czytelnikom życzymy pogłębiania wiary, dobrego rozeznawania dróg Bożych oraz zdrowia i nadziei.

Franciszek: żyjemy w czasach, kiedy dochodzi do zmiany epoki. Nie żyjemy jedynie w epoce przemian, ale w czasach, kiedy dochodzi do zmiany epoki. Zmiany nie są już linearne, lecz epokowe. Szybko zmienia się sposób życia, odnoszenia się do siebie, komunikowania i formułowania myśli, relacje między pokoleniami, a także rozumienie oraz przeżywanie wiary i nauki – mówił Papież podczas przedświątecznego spotkania z przedstawicielami Kurii Rzymskiej. Jak co roku jest to okazja do złożenia życzeń, ale także do podsumowania tego, co dzieje się w Stolicy Apostolskiej. Od kilku lat Franciszek przedstawia na tych spotkaniach reformę watykańskich instytucji.

Serwis ORRK nr 115