Dnia 16 listopada, w wieku 92 lat, zmarł ks. bp Bronisław Dembowski – wieloletni duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym. Ks. bp Bronisław Dembowski urodził się 2 października 1927 r. w Komorowie, powiat Ostrów Mazowiecka. Miał czworo starszego rodzeństwa. Gdy miał 10 lat zmarł jego ojciec. W 1942 roku jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako członek Armii Krajowej. Po wojnie w Mościcach koło Tarnowa kontynuował naukę, a w 1946 r. uzyskał maturę. W latach 1946-1950 studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał pracę u profesora Tatarkiewicza. Przez rok, pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, jako wychowawca chłopców.

W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 23 sierpnia 1953 r. z rąk ks. abp Stefana Wyszyńskiego. W 1961 uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej na KUL-lu. Od 1956 r. do marca 1992 był rektorem kościoła św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych.

Od 1962 r. wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w rok później został powołany na stanowisko docenta w ATK. W tym samym roku rozpoczął wykłady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym. W latach 1969-70, 1975-76 przebywał na urlopie naukowym w USA. W 1981 r. został profesorem nadzwyczajnym, a profesorem zwyczajnym w 1990 r. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 r. był współorganizatorem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. W 1988 r. ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu. 25 marca 1992 r. decyzją Jana Pawła II ks. Bronisław Dembowski został Biskupem – ordynariuszem Włocławskim.

W czasie wyjazdu naukowego do USA w latach 1975 – 1976 spotkał się z Odnową Charyzmatyczną i tam przeżył chrzest w Duchu Świętym. Po powrocie do kraju w październiku 1976 r. zakłada pierwszą w Warszawie grupę Odnowy – Maranatha. Uczestniczył w pierwszych krajowych spotkaniach liderów Odnowy w Izabelinie i Magdalence, na których formowała się struktura koordynacji Odnowy. Należał do pierwszego Zespołu Koordynującego funkcjonowanie grup Odnowy i charyzmatycznych grup Ruchu Światło – Życie. Był współorganizatorem Pierwszego Kongresu Odnowy (Częstochowa 1983), a także kolejnych Kongresów, a później Czuwań, jakie miały miejsce w Częstochowie, a także w innych miejscach w Polsce. Razem z ks. Marianem Piątkowskim i ks. Adamem Schulzem SJ przybliżali w Rzymie Papieżowi Janowi Pawłowi II kwestie związane z Odnową, co miało duże znaczenie dla pozytywnego stosunku Papieża do Odnowy w całym świecie.

Od 1984 r. ks. Dembowski był Krajowym Duszpasterzem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, a później (już jako biskup) Delegatem Episkopatu do Odnowy w Duchu Świętym. Do ostatnich lat swojego życia (nawet kiedy już nie był Delegatem Episkopatu) uczestniczył we wszystkich spotkaniach KZK, chętnie przyjmował zaproszenia do różnych diecezji, by służyć posługą biskupią lokalnym grupom Odnowy. Przez dwie kadencje należał do Rady ICCRS.

Dla nas – charyzmatyków – pozostanie zawsze we wdzięcznej pamięci jako Przyjaciel, Ojciec, Brat zatroskany o kondycję Odnowy w naszym kraju.