Jak uchronić dziecko przed niewłaściwą edukacją seksualną?
Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim niestety intensyfikuje się propagowanie ideologii LGBT+. Obecny numer „Serwisu ORRK” zawiera wiele materiałów pozwalających na to, aby wyrobić sobie właściwe podejście do wspomnianej ideologii, oraz zapoznać się ze sposobami uchronienia dzieci i młodzieży przed niewłaściwą edukacją seksualną. Przed nami wybory do Parlamentu RP, wybierajmy tych, którzy nie tylko powołują się na Naukę Społeczną Kościoła, ale ją w praktyce realizują. W czasie wakacji odbyło się wiele spotkań ogólnopolskich oraz międzynarodowych ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ze względu na wagę głównego tematu mniej miejsca możemy poświęcić na informacje o spotkaniach i działaniach ruchów.

Serwis ORRK nr 111