I zstąpił Duch Święty. Apostolstwo ruchów w Polsce. Ojciec św. Jan Paweł II modlił się 40 lat temu o to, aby Zstąpił Duch Święty na tę ziemię i stało się, zarówno w wymiarze społecznym, jak również duchowym i eklezjalnym.  W naszym Serwisie bardziej skupiamy się na wymiarze eklezjalnym – przez te 40 lat nastąpiło odrodzenie ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce. Obecnie jest nas 10 razy więcej (około 4 mln członków) niż za czasów, kiedy Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat.

W orędziu na I Kongres Ruchów Katolickich w Polsce (czerwiec 1994 r.) ojciec św. Jan Paweł II napisał: „Kongres Wasz ma szczególną wymowę. Po latach, kiedy ludzie wierzący w Polsce byli pozbawieni prawa do posiadania własnych organizacji, kiedy trzeba było działać w ukryciu, narażając się nierzadko na szykany i represje ze strony państwa ateistycznego, nadszedł tak długo oczekiwany czas wolności stowarzyszeń. Otwarło się dla Kościoła bardzo ważne i nowe poniekąd pole działania. Trzeba w tej dziedzinie nadrabiać wiele zaległości, trzeba się wiele uczyć i zdobywać nowe doświadczenia, a dotyczy to nie tylko świeckich, ale także duszpasterzy. Dlatego napawa mnie radością rozkwit ruchów i stowarzyszeń katolickich w mojej Ojczyźnie, i to zarówno tych o charakterze międzynarodowym, ogólnokościelnym, jak i tych rodzimych, wyrosłych na gruncie naszych polskich doświadczeń i jakże bogatych tradycji religijnych. Wasz Kongres najlepiej świadczy o tym, że jest Was w Polsce wielu, a pomimo tej wielości i różnorodności, stanowicie jedno we wspólnocie Waszych Kościołów diecezjalnych i parafii”.

Serwis ORRK nr 108