REO są przystosowanymi do dzisiejszych zabieganych czasów rekolekcjami spotkania Żywego Boga, doświadczenia Jego Miłości i przemiany własnego serca. Takich rekolekcji udziela się w Kościele od wieków – udzielał ich np. św. Franciszek oraz św. Ignacy Loyola. Także i dziś każdy z nas może wyjechać na 8 dni rekolekcji w klasztorze czy ośrodku formacyjnym. A jeśli to z przyczyn praktycznych niemożliwe? To można odkryć osobistą relacje z Panem Jezusem i doświadczyć głębokiego nawrócenia w trakcie cotygodniowych rekolekcji REO w naszej parafii.
Spotkania będą odbywać się w czwartki i będą trwały ok. 1,5 godziny. Na każde z nich złożą się dwie części: katecheza i rozmowy. Istotnym elementem rekolekcji będą też codzienne rozważania własne wokół tematów każdego tygodnia, inspirowane proponowanymi tekstami z Pisma Świętego.

Rekolekcje poprowadzi Pani Marika Pik, która jest doświadczoną warszawską katechetką i rekolekcjonistką. Opiekę duchową będzie sprawował ks. dr Artur Wysocki, rezydent naszej parafii i opiekun grupy Odnowy W Duchu Świętym „Drzewo Życia”.

Zapraszamy na rekolekcje w każdy czwartek o godz. 19.00, do sali św. Józefa w Domu Parafialnym, przy Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju ul. Dzierżoniowska 7.
Począwszy od 14 lutego do dnia 11 kwietnia 2019 r.

www.mlociny-odnowa.waw.pl