Jeśli chciałbyś pogłębić swoją wiarę w Boga, odnowić relację z Jezusem Chrystusem, otworzyć się na działanie Ducha Świętego – zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne przeżywane w codzienności.

Trzeba zainwestować jedynie 30 godzin swojego czasu: jedenaście 2-godzinnych spotkań raz w tygodniu oraz 15 minut indywidualnej modlitwy codziennie. Rekolekcje są prowadzone przez grupy Odnowy w Duchu Świętym w parafiach, w których te grupy działają.

Aby rozpocząć, wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie. Oto najbliższe możliwości:

Warszawa Ochota, par. Św. Jakuba, Plac Narutowicza
Spotkania w środy o godz. 19.45. Rozpoczęcie 30 stycznia o godz. 20.00 w kaplicy Zmartwychwstania.

Warszawa Kabaty, par. Św. O.Pio, ul. Rybałtów 25
Spotkania w poniedziałki o godz. 19.30, rozpoczęcie 11 lutego.

Warszawa Młociny, par. MB Królowej Pokoju, ul. Dzierżoniowska 7
Spotkania w czwartki o godz. 19.00, Sala św. Józefa w domu parafialnym, rozpoczęcie 14 lutego.

Łomianki, par. św. Małgorzaty ul. Warszawska 121
Spotkania w poniedziałki o godz. 19.15, rozpoczęcie 18 lutego, dolny kościół.

Warszawa Żoliborz, par. Zesłania Ducha Świętego, ul. Broniewskiego 44
Spotkania we wtorki o godz.19.15, rozpoczęcie 5 marca.