Duch Święty przynosi odnowienie i młodość w czasach, w których ludzie tracą świeżość w doświadczeniu wiary i otwartość na nowe, jakim jest każde spotkanie z Panem Bogiem. Bóg rodząc się pośród nas niesie nadzieję, że nowe życie jest darem dla każdego człowieka. Ostatni Synod Biskupów poświęcony młodzieży jeszcze bardziej uwrażliwił nas na młodych, na to, że Pan Bóg kocha ich szczególnie.  W numerze: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania” Dokument Końcowy Synodu Biskupów.

Serwis ORRK nr 103