Cieszy fakt bardzo aktywnego udziału członków ruchów w uroczystościach i programach związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla wielu wspólnot ta rocznica stała się dobrą okazją do pogłębienia patriotyzmu. Drugim radosnym wydarzeniem był bardzo aktywny udział członków ruchów w wyborach samorządowych. Cieszy fakt, że wśród wybranych przedstawicieli władz lokalnych są również członkowie naszych ruchów i stowarzyszeń. Miesiąc listopad był czasem wielu ciekawych spotkań formacyjnych poszczególnych ruchów i stowarzyszeń, mamy nadzieję, że zaowocuje to aktywnym świadectwem naszego zaangażowania apostolskiego.

Serwis ORRK nr 102