Rozpalić ogień Ducha Świętego!

Ruchy prowadzą coraz bardziej ożywioną działalność. Zadziwia bogactwo spotkań, sesji, kongresów a przed wszystkim formacji, jaka jest prowadzona w ruchach oraz podejmowanych działań apostolskich, ewangelizacyjnych. Obecny numer „Serwisu ORRK” w całości jest poświęcony sprawozdaniom z różnych spotkań i działań ruchów oraz stowarzyszeń.

Zachęcamy do pobierania i czytania nowego biuletynu:
Serwis ORRK nr 90 listopad 2017r.