Zapraszamy od 2 października na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w parafii św. Anny w  Piasecznie przy P.l Piłsudskiego. Spotkania będą rozpoczynać się o godz. 19.30 w Auli Czerwonej w Domu Parafialnym. Zaprasza Odnowa w Duchu Świety „Agape”

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla Ciebie, jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem,
  • wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało,
  • straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.
Źródło: CF Wieczrnik