Zespół Formacji Rodzin działa przy Centrum Formacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence.
Podstawowym celem naszej formacji jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach: comiesięczne Rodzinne Spotkania Wieczernikowe, formacja dla dzieci, rekolekcje, spotkania weekendowe i pracę samej rodziny.Comiesięczne spotkania obejmują Eucharystię z homilią, katechezę, warsztaty w parach małżeńskich, ewentualnie świadectwa oraz modlitwę wstawienniczą.

więcej informacji:

http://zfr.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=101

Zapisz

Zapisz

Zapisz