Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK) nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot.
Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, jest forum wymiany doświadczeń, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego.
W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy takich m.in. jak wydawnictwa i czasopisma. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (obecnie ks. Mariusz Mik i wiceprzewodniczący (Norbert Dawidczyk), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Członkowie KZK spotykają się zazwyczaj 2-3 razy w roku, spotkaniom przewodniczy krajowy duszpasterz Odnowy bp Bronisław Dembowski.
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. W dniu 15 września 1993 r. został zatwierdzony statut Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS).

źródło:     www.odnowa.org

Skład Krajowego Zespołu Koordynatorów

Delegat Konferencji Episkopatu Polski – ks. bp Andrzej Przybylski

Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów:
Przewodniczący Rady KZK – ks.Artur Potrapeluk z Lublina
Wiceprzewodniczący Rady KZK – Jerzy Malisiewicz z Kielc
Członek Rady – Prezes Fundacji: Wojciech Karczewski
Członek Rady: Beata Towarek wiceprezes Fundacji KZK
Członek Rady: Inga Pozorska z diec. łódzkiej – kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”
Członek Rady: Ks. Marcin Wrzos z diec. warmińskiej- prowadzi Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu Świętym „Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście
Członek Rady: Ks. Andrzej Drapała z diec. kieleckiej- Prezes Stowarzyszenia ”Nadzieja Rodzinie”
Członek Rady: Mariusz Mycielski- koordynator diecezji gliwickiej
Honorowy Członek Rady: Ks. Andrzej Grefkowicz

źródło:  www.odnowa.org

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz