Zespół Formacji Młodych (ZFM) został powołany i zatwierdzony przez Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „WIECZERNIK” w 2002 roku i od tego czasu służy grupom młodzieżowym i młodzieży z grup otwartych Odnowy. Członkami ZFM są osoby, które wzrastają w grupach Odnowy w Duchu Świętym i pragną dzielić się swoim doświadczeniem, talentami oraz miłością Boga, której doświadczyli na swoich drogach życiowych.

Celem ZFM jest:

organizowanie formacji dla młodzieżowych grup Odnowy,
pomoc w zakresie formacji prowadzonej w grupach młodzieżowych,
pomoc liderom młodzieżowym w ich posłudze.

Cele te realizowane są poprzez:

inicjowanie i organizowanie konkretnych działań, w tym: weekendów młodzieżowych, rekolekcji ewangelizacyjnych „Kurs Filip”, zabaw karnawałowych, koncertów, rekolekcji itp.
współpracę z liderami i animatorami grup,
organizowanie spotkań szkoleniowych dla obecnych i przyszłych animatorów grup,
inicjowanie i organizowanie działań w celu upowszechniania Odnowy w Duchu Świętym wśród młodzieży i powoływanie grup młodzieżowych

więcej informacji:

http://www.zfm.odnowa.org/