Odnowa w Duchu Świętym jest cząstką Kościoła. Kościół to wspólnota wspólnot. Na poziomie diecezji mamy różne ruchy i stowarzyszenia, które reprezentuje Rada Ruchów (Zrzeszeń) Katolickich w danej diecezji. Na szczeblu krajowym mamy Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich (ORRK). Oba te organy dbają o formację swoich członków poprzez różnego rodzaju inicjatywy i prowadzoną działalność, między innymi poprzez publikowane materiały w swoich biuletynach.

DIECEZJALNA RADA ZRZESZEŃ KATOLICKICH (Archidiecezji Warszawskiej)

Spotkania Rady odbywają się dwa razy w roku i uczestniczą w niej przedstawiciele naszej Odnowy (zwykle świecki koordynator i Monika). Raz w roku (w listopadzie) wszystkie ruchy i stowarzyszenia naszej diecezji, ich członkowie spotykają się na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem Biskupa. Po Eucharystii jest agapa. Zwyczajowo odbywa się to każdorazowo w innym kościele.

OGÓLNOPOLSKA RADA RUCHÓW KATOLICKICH

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich ma dwa spotkania plenarne w ciągu roku w domu Amicus na Żoliborzu przy kościele św. Stanisława Kostki. Są to spotkania dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń w Polsce. Co trzy, cztery lata odbywają się Ogólnopolskie Kongresy Ruchów.

Zespół Koordynujący ORRK rozpowszechnia comiesięczny biuletyn, który będziemy prezentować na tej stronie.

Zapisz