Biuletyn ORRK nr 81 Mijający rok był bardzo obfity w wydarzenia, jubileusze, rocznice. Ruchy z odwagą i nadzieją podjęły wyzwania tego czasu i zaangażowały się zarówno w Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski, w Światowe Dni Młodzieży, jak i Rok Miłosierdzia. Zaowocowało to dalszym umocnieniem roli ruchów w Kościele i świecie.

Zapisz